Ce credem

Suntem o biserică creștină, protestantă, cu teologie reformată și conducere reprezentativă, prezbiteriană, în cadrul denominației: Biserica Reformată Prezbiteriană din Europa Centrală și de Est.

Credem că toate lucrurile au fost create și există pentru gloria lui Dumnezeu. Chiar dacă păcatul ne-a înstrăinat față de această chemare, totuși, mântuirea pregătită prin Isus Hristos are scopul de a ne restaura.

Credința noastră este bine rezumată de cele cinci principii protestante: numai prin scriptură, numai prin Hristos, numai prin credință, numai prin har și numai pentru gloria lui Dumnezeu.

Numai prin Scriptură

Credem că putem să-L cunoaștem pe singurul Dumnezeu, voia Sa și calea spre El, numai prin Sfânta Scriptură: singura autoritate pentru credința și viața creștină. Prin Scriptură înțelegem cele 66 de cărți ale Bibliei sfinte și canonice.

Mărturisim că din cauza păcatului, omul a ajuns în starea de moarte spirituală, din care doar Dumnezeu îl poate readuce la viață prin nașterea din nou. Aceasta are loc prin auzirea cuvântului și lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt.

Numai prin Hristos

Credem că singura cale spre Dumnezeu pentru omul păcătos este în Isus Hristos. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, așa cum Sfânta Scriptură ne învață. De aceea credința noastră este doar în El: Domnul domnilor, Regele regilor, Marele Preot și Profet.

Mărturisim că doar prin Isus, datorită jertfei și meritelor Sale, putem să ne apropiem de singurul Dumnezeu adevărat.

Credem că Dumnezeu ne-a pregătit această cale pentru gloria Sa numai din dragostea și harul Lui; iar aceasta nu datorită meritelor noastre, sau oricărui alt lucru ce ar exista în om.

Numai prin credință

Este convingerea noastră că promisiunile lui Dumnezeu pot fi îmbrățișate numai prin credință, nu prin faptele sau meritele noastre. De aceea accentuam că doar prin har putem să venim la Dumnezeu. Prin îmbrățișarea în credință a promisiunilor lui Dumnezeu putem să fim împăcați cu El; proces pe care îl numim justificare sau îndreptățire.

Numai prin har

Credem că mântuirea este doar prin harul lui Dumnezeu, și nu prin faptele sau performanțele noastre. Doar prin credința primită în dar de la Dumnezeu putem fi părtași ai mântuirii.

Numai pentru gloria lui Dumnezeu

Credem că scopul mântuirii este de a aduce glorie lui Dumnezeu printr-o viață transformata după chipul și asemănarea lui Isus Hristos, pe baza Scripturii și prin puterea Duhului Sfânt, proces pe care îl numim sfințire.

Despre biserică

Credem în perseverența sfinților, pentru că Duhul lui Dumnezeu, cel care a început această bună lucrare în viețile noastre, este credincios și o va duce la bun sfârșit.

Credem despre creștinii adevărați că trebuie să caute membralitatea în biserica locală, vizibilă a lui Dumnezeu.

Credem că și copiii credincioșilor, ai celor născuți din nou, fac parte din legământul lui Dumnezeu, aceștia fiind membri ai bisericii – fără a participa la Cina Domnului, până mărturisesc și ei public credința lor în Isus Hristos, devenind astfel membrii ai comunității, putându-se împărtăși.

Credem că biserica este comuniunea sfinților, trupul lui Hristos, unde creștinii au parte de părtășia frățească, cuvântul predicat, slujire, închinare congregațională, ucenicizare și veghere reciprocă în umblarea pe calea credinței.

Credem în marea trimitere a lui Isus Hristos prin care evanghelia Lui o să ajungă la toate națiunile pământului. Dorim să slujim cu resursele primite de la Dumnezeu în contextul și locul în care El ne-a pus. Țintim ca centrul acestei slujiri să fie împărtășirea evangheliei lui Isus Hristos.

Așteptăm revenirea lui Isus Hristos, dezbrăcarea trupului păcătos și îmbrăcarea trupului de slavă, glorificarea și să petrecem eternitatea în prezența lui Dumnezeu.